title
Modulaarse akupaki mehaanilise lahenduse projekteerimine, valmistamine ja testimine
Design, prototyping and testing of the mechanics of a modular battery pack
author
Maruste, Kristjan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information