title
Arhitektuurivisioon sidusast kaugmonitooringust Eesti tervishoius
Architecture vision of seamless remote patient monitoring in Estonian healthcare
author
Horm, Johannes
keywords
arhitektuurivisioon
komponent arhitektuur
remote patient monitoring
component architecture
supervisor
defence date
language