title
Hazard Evaluation of Metal-Based Nanoparticles and Lanthanides with Freshwater Microcrustaceans
Metalliliste nanoosakeste ja lantaniidide kahjulikkuse hindamine magevee pisivähkidega
author
Muna, Marge
keywords
nanoecotoxicology
aquatic toxicology
bioaccumulation
body burden
sublethal effects
feeding behaviour
freshwater
natural water
lake water
environmentally relevant conditions
lanthanides
cerium
praseodymium
gadolinium
cobalt
crustaceans
water flea
ostracod
fairy shrimp
duckweed
nanoökotoksikoloogia
ökotoksilisus
veetoksikoloogia
biosaadavus
bioakumulatsioon
metallisisaldus
subletaalsed mõjud
läbivoolu tsütomeetria
magevesi
loodusvesi
järvevesi
keskkonnarelevantsed tingimused
lantaniidid
tseerium
praseodüüm
gadoliinium
koobalt
vähid
vesikirp
karpvähk
paljaskilbiline
väike lemmel
description
Doktoritöö 13/2019
Doctoral thesis 13/2019
publisher
TTÜ Kirjastus
TTÜ Press
supervisor
defence date
11.04.2019
identifier
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11634
https://doi.org/10.23658/taltech.13/2019
ISBN 9789949834068 (pdf)
ISSN 25856901 (pdf)
language