pealkiri
Hazard Evaluation of Metal-Based Nanoparticles and Lanthanides with Freshwater Microcrustaceans
Metalliliste nanoosakeste ja lantaniidide kahjulikkuse hindamine magevee pisivähkidega
autor
Muna, Marge
märksõnad
nanoecotoxicology
aquatic toxicology
bioaccumulation
body burden
sublethal effects
feeding behaviour
freshwater
natural water
lake water
environmentally relevant conditions
lanthanides
cerium
praseodymium
gadolinium
cobalt
crustaceans
water flea
ostracod
fairy shrimp
duckweed
nanoökotoksikoloogia
ökotoksilisus
veetoksikoloogia
biosaadavus
bioakumulatsioon
metallisisaldus
subletaalsed mõjud
läbivoolu tsütomeetria
magevesi
loodusvesi
järvevesi
keskkonnarelevantsed tingimused
lantaniidid
tseerium
praseodüüm
gadoliinium
koobalt
vähid
vesikirp
karpvähk
paljaskilbiline
väike lemmel
kirjeldus
Doktoritöö 13/2019
Doctoral thesis 13/2019
väljaandja
TTÜ Kirjastus
TTÜ Press
juhendaja
kaitsmiskuupäev
11.04.2019
identifikaator
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11634
https://doi.org/10.23658/taltech.13/2019
ISBN 9789949834068 (pdf)
ISSN 25856901 (pdf)
keel