title
Liiklusõnnetuste korral põhjuslik seos ning selle võimalik katkemine arvestades kahju saaja enda õigusvastast käitumist
Cause-and Effect-Relationship in Case of Traffic Accident and its Potential Cessation Due to the Unlawful Behaviour of the Injured Party
author
Koidumäe, Kätlin
defence date
language