title
Reoveesetete käitlemine hapnikuvaba lagunemise tingimustes
Treatment of wastewater sludge in anaerobic conditions
Переработка осадков сточных вод в бескислородных условиях
author
Martõnov, Sergei
keywords
reoveeseted
wastewater sludge
digestion
oсадки сточных вод
сбраживание в анаэробных условиях
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus