pealkiri
Reoveesetete käitlemine hapnikuvaba lagunemise tingimustes
Treatment of wastewater sludge in anaerobic conditions
Переработка осадков сточных вод в бескислородных условиях
autor
Martõnov, Sergei
märksõnad
reoveeseted
wastewater sludge
digestion
oсадки сточных вод
сбраживание в анаэробных условиях
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.