title
Kaitseväelaste ja kaitseväe töötajate mobiilsusevalmiduse seos karjääriankrute ja töökohajuurdumusega
The relationship between mobility readiness and career anchors and job embeddedness of Estonian Defence Forces employees and staff members
author
Bõstrjantsev, Roman
keywords
karjääriankrud
töökohajuurdumused
kaitseväelased
toetuse väejuhatus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2025