pealkiri
Kaitseväelaste ja kaitseväe töötajate mobiilsusevalmiduse seos karjääriankrute ja töökohajuurdumusega
The relationship between mobility readiness and career anchors and job embeddedness of Estonian Defence Forces employees and staff members
autor
Bõstrjantsev, Roman
märksõnad
töökohajuurdumused
kaitseväelased
toetuse väejuhatus
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2025