title
Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötajate toitumine tööajal
Nutrition of the North Estonia Medical Centres employees during working hours
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Oha, Kristel
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal