title
Kvaliteedikulu mudeli väljatöötamine Nordkalk AS-s
Cost of Quality modelling in Nordkalk AS
author
Mooses, Meelis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit