title
Rahvusvahelise Kohtu poolt antava nõuandva arvamuse erinevad rakendused
Different applications of the advisory opinion practised by the International Court of Justice
author
Algma, Birgit
keywords
nõuandev arvamus
poliitiline aspekt
advisory opinion
political aspect
defence date
language