title
Moldova haridussüsteemi analüüs ja e-kooli mobiilse prototüübi arendamine
Analyzing the Educational System in Moldova and Developing an E-School Mobile Application Prototype
author
Juc, Stanislav
supervisor
defence date
language