title
Keskkonna suhtelise dielektrilise läbitavuse võimalik muut keskkonna mõjutamisel elektromagnetväljaga
Possible Change in the Relative Permittivity of a Medium Due to Electromagnetic Field
supervisor
defence date
language