pealkiri
Keskkonna suhtelise dielektrilise läbitavuse võimalik muut keskkonna mõjutamisel elektromagnetväljaga
Possible Change in the Relative Permittivity of a Medium Due to Electromagnetic Field
kaitsmiskuupäev
keel