title
Pereettevõtete jätkusuutlikkus: korrelatsioon pereettevõtte tüübi ja väliskeskkonna muutustele reageerimise võime vahel
Sustainability of family businesses: the correlation between the type of family business and the ability to respond to changes in the external environment
keywords
supervisor
defence date
language