title
Töölepingu ja töövõtulepingu rakendamise õiguslik problemaatika
Legal issues of implementing employment contract and contract for services
author
Ülemaantee, Hindrek
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network