title
Rakenduse ja sõnumiserverivahelise sõnumiliikluse revisjonlogimine AS-i LHV Pank näitel
Message Traffic Audit Logging between Application and Messaging Server on the Example of AS LHV Pank
author
Ehrbach, Erik
keywords
sõnumiserver
asünkroonsus
auditeeritavus
logikirjete korrelleeruvus
messaging server
asynchronicity
auditability
log correlation
supervisor
Lepikult, Toomas; Hallas, Tiit
defence date
language
department / college