title
Eesti Strateegilise kauba kontrollsüsteem ettevõtlust toetava meetmena
Estonian Strategic Goods Control System as a supporting measure for entrepreneurship.
author
Torim, Kristi
keywords
strateegiline kaup
ekspordikontroll
toetavad meetmed
strategic goods
export control
supporting measures
defence date
language