title
Sõidujagamisettevõtete välisturgudele laienemise parimad praktikad
Ridesharing Companies’ Best Pracitices for Global Expansion
author
Virkus, Hannes
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network