title
Kohaliku omavalitsuse üksusele seaduseandjalt antud volitus piirata/lubada avalikus kohas alkoholi tarbimist – üld-või üksikakt
Provision delegated authority given to the local municipality concerning the restriction /premission of publik consumption of alcohol – general or regulatory measure
author
Korva, Merike
supervisor
defence date
language