title
Enamlevinud tervist edendavad tegevused töökohal ja nende seos töötajate töörahuloluga
Most common health promotion activities in the workplace and their relationship with employees’ job satisfaction
author
Kapten, Nele
keywords
terviseedendus töökohal
tervist edendavad tegevused
workplace health promotion
health promotion activities
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network