title
Tallinna Küte kaugküttevõrgu torustiku avariide analüüs
Analysis of the pipeline failures in the heat supply systems of Tallinna Küte
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network