title
Tehnosüsteemide paigaldusprobleemide vältimine kvaliteedijuhtimise ja ehitatavuse analüüsi abil
Using quality management and constructability analysis to avoid building service systems installation problems
author
Tammemägi, Heli
keywords
Quality management
buildability assesment
constructability
TQM
installation mistakes
installation problems
supervisor
defence date
language