title
Suurbritannias asuvate ühesuunalise liisingu tüübiga tühjade konteinerite omanikele tagastamise protsessi efektiisemaks muutmine firma APL Agencies Estonia globaalse jagatud teeninduskeskuse näitel
Modifying redelivery process more efficient for the empty one way lease type containers locating in Great Britain by the company APL Agencies Estonia Global Shared Service Center example
author
Olev, Cathlyn
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.