title
Tööga seotud stress ja organisatsioonilised toetusmeetmed Eesti rahvusvahelistele tsiviilmissioonidele lähetatud ekspertide seas
Work-related stress and staff care measures among Estonian seconded experts in international civilian crisis management operations
author
Linno, Luule
keywords
tööga seotud stress
toimetulek stressiga
organisatsiooniline stressijuhtimine
rahvusvahelised tsiviilmissioonid
tsiviileksperdid
hoolitsuskohustus
organisational stress management
civilian crisis management missions
civilian experts
supervisor
defence date
language