title
Pankade riskivõtmise ja omandistruktuuri seosed
Association between bank ownership structure and risk-taking
keywords
riigiomanduses olevad pangad
kohalikus eraomanduses olevad pangad
välismaises eraomanduses olevad pangad
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network