title
Õpetajate tööalase vastutustunde ja tööalase kontrollkeskme seos (subjektiivse/hinnangulise) töö tulemuslikkusega
The connection/ association of teachers work-related responsibility and work-related locus of control to (subjective) results success at work
author
Ruder, Kristina
keywords
tööalane vastutustunne
work-related responsibility
work-related locus of control
results
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network