title
Juhtide hinnangud juhi abi ettevalmistusele ja toimetulekule lähtuvalt omandatud haridusest
Managers ratings to the preparation and performance of administrative assistants based on the acquired degree
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network