title
Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid jätkusuutlike pangatoodete näitel
Factors influencing consumer behaviour based on the example of sustainable banking products
author
Pihlak, Anneli
supervisor
defence date
language