title
Õppejõudude hindamise rakenduse REST API ja kasutajaliides kasutades Spring ja AngularJS raamistikke
Teacher rating applications REST API and user interface using Spring and AngularJS frameworks
supervisor
defence date
language