title
Narva ajaloolise vanalinna taastamise mõju turismile ja rahvusvahelistumisele
The impact of the restoration of Narva´s historic old town on tourism and internationalisation
author
Stõun, Silver
defence date
language