title
Maagaasi osatähtsus Eesti majanduses ja meie sõltuvus Venemaa maavarade ekspordist
The importance of natural gas in Estonian economy and our dependence on mineral export from Russia
author
Kork, Kaspar
defence date
language