title
Lasteaiaõpetajate emotsionaalse töö seos emotsionaalse mõjutatavuse, psühholoogilise kapitali ja emotsionaalse kurnatusega
The connection of emotional contagion, psychological capital and emotional exhaustion to the emotional labour of kindergarten teachers
author
Hindreus, Anneliis
defence date
language