title
Piiratud kindlust andva töövõtu juhend audiitorettevõtjatele
Limited review engagements guide for assurance companies
author
Anni, Anna-Liisa
supervisor
defence date
language