title
Rahulolu puhkepauside korraldusega: seos tööga rahulolu ning väsimusega
Satisfaction with Work Break Arrangement: it’s Relation with Job Satisfaction and Fatigue
author
Uusen, Merike
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information