title
Jälgimisseadmete kasutamine töökohal ja töötaja õigus privaatsusele
Using surveillance equipment at the workplace and the employee right to privacy
author
Saarep, Kaire
keywords
jälgimisseadmed
turvakaamera
tagajärjed
eesmärgipärane kasutamine
surveillance equipment
security camera
consequences
propuseful usage
supervisor
defence date
language