title
Eestvedamine, organisatsioonile pühendumine ja ebakindlusemäär, nende omavahelised seosed AS Eesti Posti jaeäriüksuse näitel
Leadership, organizational commitment and uncertainty at work, Estonian Posts retail business example
author
Suder, Kerli
defence date
language