title
Õhukompressorite K-250 ja GA-500 töö analüüs ja õhukompressorjaamade töö optimiseerimine
Performance analysis of air compressors K-250 and GA-500 and optimisation of air compressor plants
Анализ работы компрессоров К-250 и GA-500 и оптимизация работы компрессорной станции
author
Kopõlova, Natalja
keywords
õhukompressorid
õhukompressorjaamad
optimiseerimine
kruvikompressorid
tsentrifugaalkompressorid
air compressors
air compressor plants
screw compressors
centrifugal compressors
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information