title
Ekspedeerimisettevõtte teenuseportfelli laiendamise võimalusi ACE Logistics Estonia AS näitel
Options for Developing a Package of Services for ACE Logistics Estonia Ltd
author
Haug, Helen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information