title
XAI põhinev soovitusmudel farmatseutilise API sünteesiprotsessi saagise suurendamiseks
Explainable AI-based recommendation model for yield improvement of a pharmaceutical API synthesis process
author
El Nahhas, Omar Saïd Mohamed
keywords
Explainable AI
Pharmaceutics
Yield optimization
Manufacturing
Batch process
API synthesis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Bergs, Christoph
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2032