title
Bussipeatused targa transpordisüsteemi ajastul
Bus stops in the era of smart transport system
author
Shvets, Vladyslav
keywords
ühistranspordisüsteem
nutikas linn
mobility hub
public transport system
defence date
language