title
Katseseadme müra vähendava katte projekteerimine
Noise-reducing enclosure design for a testing device
author
Seppor, Malle
supervisor
Laurmaa, Viktor
defence date
language