title
Äriühingu juhatuse liikme pankrotiavalduse esitamise kohustus ja vastutus
Companys board member obligation and responsibility for submitting a bankruptcy petition
author
Boravik, Elina
defence date
language