title
Toitlustusasutuses peituvad ohud ja hoiakud enesekontrolliplaani suhtes
Hazards in food establishments and attitudes towards HACCP plan
author
Kallaste, Hellika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal