title
Stantsitava lehe deformatsioon silelõikestantsimisel
Fine blanking sheet deformation
author
Päev, Erkki
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit