title
Renditööjõu vajadus ja valmidus Saaremaa ettevõtetes
Need and readiness for rental labour in the companies of Saaremaa
author
Viherpuu-Berens, Anneli
supervisor
defence date
language