title
Seos karjääri kutsumuse ja töökoha kujundamise vahel täiskohaga töötavate töötajate seas Eestis: struktuurivõrrandi mudel
The relationship between career calling and job crafting among the full-time employees in Estonia: A structural equation model
author
Svetlicinaia, Olga
defence date
language