title
Koostöö võimalused pankade ning finantstehnoloogia ettevõtete vahel
Cooperation opportunities between traditional banks and financial technology entities
keywords
traditsioonilised pangad
finantstehnoloogia ettevõtted
traditional banks
financial technology companies
supervisor
defence date
language