title
Riiulisaadavuse parandamine Rimi Eesti Food AS näitel
Improving Shelf Availability in Rimi Eesti Food Ltd
author
Riispapp, Kersti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information